วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2555

ตัวอย่างการเขียน EA เพื่อเปิด Order โดยครอบคลุมทั้ง BUY และ SELL

    การเขียนโปรแกรมที่ดีควรเขียนแยกการทำงานออกเป็นส่วนๆหรือที่เรียกว่าฟังก์ชั่น เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ในการหาข้อผิดพลาดจากการทำงานของโปรแกรม การเขียน EA ก็เหมือนกัน ถ้าเราเขียนโดยแยกออกเป็นฟังก์ชั่นก็จะทำให้ง่ายต่อการแก้ไขปรับปรุง ในกรณีที่เราต้องการปรับเปลี่ยนเทคนิคในการเทรด
    มาดูฟังก์ชั่นในการเปิด Order ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นหลักฟังก์ชั่นหนี่งของ EA ก็ว่าได้ เพราะถ้าฟังก์ชั่นนี้ทำงานผิดพลาดนั่นหมายถึงหายนะกำลังมาเยือน เพราะฉะนั้นต้องมั่นใจว่าฟังก์ชั่นนี้จะไม่ทำงานผิดพลาด ไม่ว่าสถานการณ์ของตลาดจะผันผวนก็ตาม


/* ฟังก์ชั่นนี้จะทำงานเมื่อมีสัญญาณมาจากฝั่ง Server */
int start(){

/* เมื่อเราตรวจสอบราคาด้วยอินดิเคเตอร์ใดๆแล้ว แล้วถึงจุดที่ต้องการเปิด Order */
/* ยกตัวอย่าง ถ้าต้องการเปิด ORDER BUY และ Lotsize เท่ากับ 1
openOrder(OP_BUY,1);

/* ยกตัวอย่าง ถ้าต้องการเปิด ORDER SELL และ Lotsize เท่ากับ 1
openOrder(OP_SELL,1);

return(0);
}

/* ฟังก์ชั่นสำหรับเปิด Order
bool openOrder(int cmd,double lot,double tp=0.0) {
int ticket,count;
int error;
double price;
count = 0;
ticket = -1;

/* วนลูปเพื่อส่งคำสั่งซื้อจนกว่าจะเปิด Order ได้ แต่ไม่เกิน 5 ครั้ง */
while((ticket<0) && (count < 5)){ /* ถ้าเป็นคำสั่ง BUY ให้ซื้อที่ Ask */ if(cmd==OP_BUY) price=Ask; /* ถ้าเป็นคำสั่ง SELL ให้ซื้อที่ Bid */ else price=Bid; /* ถ้าเป็นคำสั่ง BUY */ if(cmd==OP_BUY){ ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,lot,price,3,0.0,tp,NULL,255,0,CLR_NONE); /* ตรวจสอบว่าเปิด Order สำเร็จรึปล่าว */ if(ticket<0){ error = GetLastError(); Print("Error:Send Buy Order LastError = ",error," price=",price); /* ถ้า error code เกี่ยวกับราคาที่เปลี่ยนไปจากราคาที่ต้องการให้อ่านค่าใหม่ */ if(error==129 || error==135 || error==146 || error==138){ RefreshRates(); } }else{ /* ได้รับค่า ticket แสดงว่าเปิด Order สำเร็จ */ return (true); } /* ถ้าเป็นคำสั่ง SELL */ }else { ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,lot,price,3,0.0,tp,NULL,255,0,CLR_NONE); if(ticket<0 ){ error = GetLastError(); Print("Error:Send Sell Order LastError = ",error," price=",price); if(error==129 || error==135 || error==146 || error==138){ RefreshRates(); } }else { /* เปิด Order สำเร็จ */ return (true); } } /* เปิด Order ไม่สำเร็จกับไปเปิดใหม่ */ count++; } /* ไม่สามารถเปิด Order ได้ */ return (false); }

    พยายามคิดการทำงานออกมาให้เป็นส่วนๆ แต่ละส่วนทำงานแยกขาดออกจากกัน จะทำให้เราได้ฟังก์ชั่นที่สามารถนำเอาไปใช้ทำงานร่วมกับ EA ตัวอื่นได้ ขอให้สนุกับการเขียน EA ครับ